Zmiany przepisów w sprawie kas - Bemar - kasy fiskalne, drukarki fiskalne, Bolesławiec, kasa fiskalna, drukarka fiskalna, terminal płatniczy, Lubań, Zgorzelec, Leśna, Nowogrodziec, Lwówek, Leszno, kasa fiskalna, drukarka fiskalna, terminale płatnicze

Zmiany przepisów w sprawie kasZmina matrycy (kolejności) stawek VAT


Od 1 maja nowofiskalizowane kasy mają mieć nową matrycę stawek VAT
W kasach zafiskalizowanych przed 01.05.2019r. obowiązkowo należy zmienić matrycę na nową do 1 sierpnia 2019r.
Nie ma znaczenia czy podatnik jest "Vatowcem" czy nie. Zmiana jest obligatoryjna.


Zmianie podlega sama matryca oraz przypisania kodów do tych stawek w bazie towarów/usług w kasie.

Link do Rozporządzenia Ministra Finansów.


Oświadczenia pracowników


Od 1 maja 2019 nowi pracownicy u podatników prowadzących ewidencję muszą złożyć oświadczenie (wzór w ustawie) o zapoznaniu się z zasadami ewidencji.
Do 31 maja 2019 oświadczenia takie mają uzupełnić pracownicy zatrudnieni przed 01.05.2019r.
Pobierz wzór.


Zwrot / Ulga 700,00 za zakup kasy


Zwrot kwot wydatkowanych na zakup kas fiskalnych (premia/ulga) w wysokości 90% ceny kasy, jednak nie więcej niż 700,00 za urządzenie od 01.05.2019 tylko przy zakupie kasy/drukarki fiskalnej Online! Zwrot przysługuje tylko nowym podatnikom lub podatnikom, dla których powstał obowiązek ewidencjonowania za pomocą kas Online zgodnie z harmonogramem (np. mechanicy, branża paliwowa etc.) z wyznaczoną datą obowiązku. Nowi podatnicy mogą korzystać ze zwrotu na kolejne kasy, które nabędą, zafiskalizują i rozpoczną ewidencję przez sześć miesięcy od daty zafiskalizowania pierwszej kasy.


Harmonogram wymian kas na kasy Online


od 01. 01. 2020 r. dla świadczenia usług naprawy pojazdów silnikowych oraz motorowerów, w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania, regenerowania, oraz w zakresie wymiany opon i kół dla pojazdów silnikowych i motorowerów, sprzedaży benzyny silnikowej, oleju napędowego, gazu do napędów silników spalinowych

od 01. 07. 2020 r. dla świadczenia usług związanych z wyżywieniem wyłącznie świadczonych przez stacjonarne placówki gastronomiczne, w tym również sezonowo oraz w zakresie krótkotrwałego zakwaterowania, sprzedaży węgla, brykietu i podobnych paliw stałych wytwarzanych z węgla, węgla brunatnego, koksu i półkoksu przeznaczonych do celów opałowych

od 01. 01. 2021 r. dla świadczenia usług fryzjerskich, kosmetycznych, kosmetologicznych, budowlanych, w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i dentystów, prawniczych, związanych z działalnością obiektów służących poprawie kondycji fizycznej - wyłącznie w zakresie wstępu.

Podatnik występuje z wnioskiem o zwrot powyższej kwoty w następnym miesiącu po miesiącu fiskalizacji dołączając kopię raportu miesięcznego. Termin ten jest nieprzekraczalny. Płatnicy podatku VAT pomniejszają kwotę VAT podlegającą wpłacie do Urzędu Skarbowego


Łączność Online


W przypadku kas Online należy zapewnić terminowe połączenia i przekazywanie danych do CRK – Centralnego Repozytorium Kas Podatnicy, którzy ze względu na warunki techniczne nie mogą zapewnić kasie stałego połączenia z Internetem mogą zwrócić się do naczelnika właściwego Urzędu Skarbowego z prośbą o ustalenie indywidualnego harmonogramu łączności (wzór w ustawie).